No parlis amb estranys. Helena Tornero.

TNC, temporada 2013.

Teaser Johnny & Vienna, Llàtzer Garcia

Teatre Maldà, 2018

Dibi dubi dubà. Martí Torras Mayneris i

Inspira Teatre. Temporada 2016.

Delikatessen concert. Llàtzer Garcia i Delikatessen.

Teatre Maldà i gira. 2014-2019.